नेपालीtype-type in nepali easily from english

सजिलै संग इन्टरनेटमा टाइप  गर्न गोगल आगत उपकरण मार्फत Click Here 
Type simply in nepali by pressing english keys. Type in nepali unicode easily.
English बाट Direct नेपालीमा लेख्नको लागि


For example... to type (मेरो देश नेपाल हो ।) you should type (Mero desh Nepal ho.) In above textbox. More example

Mero desh Nepal ho = मेरो देश नेपाल हो। .

Namaskar = नमस्कार

Sagarmatha = सगरमाथा

(Note - The text will convert into nepali unicode after you presh space bar.)Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More