November 10, 2010

nepali to english and english to nepali date converter

Convert Nepali Date to English And English Date to Nepali. This is simple tool to convert your nepali date of birth to english and english date of birth to nepali. This simple tool developed by ashesh.com.np is very useful while transletig dates. Simply select your nepali date, day and year and click to convert button to convert in english.


Powered by Ashesh’s Blog

3 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More