October 11, 2010

World Clock-Nepal

बिश्वो का केहि प्रमुख देश हरु मा अहिले कति बज्यो ? केहि प्रमुख सहर हरुको समय :Current time of the some of the important cities of the world such as kathmandu, australia, uk, america, quatar, canada, saudi arab, dubai, korea, isarael, korea, iraq etc. from nepal:        
  Kathmandu-->       Australia--> 

 UK-->                    America-->

Quatar-->               Canada-->

Saudi Arab-->     Dubai(UAE)->


Israel -->              Korea-->

Abganistan-->     Iraq-->

Japan-->             German-->

Malesia -->         Norway-->

Denmark-->       Spain-->

France-->           Belgium -->

China-->            Oman -->

Compare nepali time online easily with world time and know what time is it in the popular country like belgium, oman, china, france, denmark, malasia, german, japan, iraq, abganistan  etc from nepal or any place of the world.

1 प्रतिक्रिया हरु:

3/3 time zone bhayeka desh ma deshko nam ullekh nagari saharko naam ullekh garnu parne hoinara?

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More